Healthy, new

Một đơn giản Đăng Để Cho Nếu ai đó có phải là thông minh

Nhiều lần chúng ta cần phải tìm ra nếu một người nào đó là đủ thông minh, để được vào nhóm hoặc đi chơi với. Làm thế nào để chúng ta biết là một người thông minh mà không cần kiểm tra hồ sơ học tập, và thành tựu sự nghiệp xã hội, hoặc phải tìm kiếm những dòng trên trán của họ?

Họ tiếp tục yêu cầu câu hỏi.

Nhưng bạn hỏi khi bạn không biết, vậy làm thế nào một người đặt câu hỏi quá nhiều có thể thông minh?

Bởi vì họ yêu cầu, và họ học hỏi. Câu tục ngữ Trung Quốc của trí tuệ nêu rõ: “Ai hỏi một câu hỏi là một kẻ ngốc trong năm phút, ai không đặt câu hỏi, vẫn là một kẻ ngốc mãi mãi.”

Trí thông minh, không có câu hỏi, tất cả về câu hỏi này. Không ai sẽ biết tất cả. Không có vấn đề làm thế nào giáo dục họ, không ai đến gần bao giờ biết tất cả. Thậm chí nếu bạn tìm hiểu tất cả mọi thứ từ trên xuống dưới, ngày mai thay đổi những gì bạn biết ngày nay. Chúng ta đều là sai lầm, vấp ngã trong cuộc sống, với những kỳ vọng không thực tế. Vì vậy, chúng ta cần phải tiếp tục đặt câu hỏi để ở lại nổi.

người thông minh câu hỏi tất cả mọi thứ, sau khi nhận được câu trả lời, họ câu hỏi nhiều hơn nữa. Nếu bạn sử dụng những từ mà họ không thể hiểu được, họ yêu cầu làm rõ. Họ yêu cầu bạn giải thích cho, nếu như họ chỉ vừa tròn năm tuổi khi họ không hiểu những gì bạn đang nói. Nếu bạn nói bất cứ điều gì hấp dẫn họ thực hiện một lưu ý của nó.

Khiêm tốn. Đặt câu hỏi để phản ánh trí thông minh chính hãng.  

Vì vậy, câu hỏi tiếp theo là, “Có phải những người thông minh có những sai sót? ‘

Cách đơn giản nhất của việc đánh giá tình báo là khi ai đó chấp nhận những sai lầm. người thông minh chấp nhận những sai lầm, họ chào đón họ, họ biết đây là những bài học cuộc sống.

người thông minh biết rằng sai lầm là một phần của cuộc sống. Không ai là hoàn hảo và chúng đều miễn phí cho là sai lầm. Học đến từ đấu tranh và làm cho một dòng chảy của những sai lầm. Sai lầm là đại lý của giáo dục. Sai lầm là không bao giờ có niềm vui nhưng hoàn toàn không thể tránh khỏi. Những người đánh giá và học hỏi từ những sai lầm, tự phản ánh, và nhận thức được rằng sai lầm là một quá trình đầu tư cá nhân.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s